MODE research

Výzkumná a konzultační agentura FIS VŠE

Scroll

Statistické zpracování dat

Dáváme datům smysl, aby pomáhala v rozhodování
 • Máte větší množství dat a nevíte, jak z nich získat potřebné informace? 
 • Potřebujete je utřídit, analyzovat a vizualizovat?
 • Ovládneme data pro vás a zpracujeme je tak, abyste mohli dělat správná rozhodnutí.
Rozumíme firmám i veřejným institucím
 • Navrhneme automatizaci, která bude na míru potřebám Vaší organizace, máme řešení pro malé i střední firmy.
 • K veřejným institucím máme blízko, protože jsme součástí jedné z nich, ale zároveň rozumíme byznysu, protože s firmami dlouhodobě spolupracujeme.
Propojujeme univerzitní zkušenosti s praxí
 • Sídlíme na pražské VŠE, kde máme široký tým statistických expertů, bohaté know-how a na dosah velké množství výzkumníků.
 • Nabízíme i školení zaměstnanců, které přizpůsobíme potřebám Vaší firmy.

Naše služby

Statistické zpracování a analýza datových souborů

Statistické testování hypotéz, provádění statistických odhadů, aplikace vhodných statistických metod pro analýzu datových souborů. Vyhodnocování výsledků ekonomických, socioekonomických, demografických, klinických a biostatistických studií a průzkumů.

Finanční a cashflow modely – analýza a diverzifikace rizik, predikce

Tvorba kvantitativních modelů pro řízení cash-flow společností a hodnocení ziskovosti jejich nových či stávajících produktů, finančních modelů v podobě analýz diverzifikace rizika a predikcí. 

Automatizace výpočetních procesů – easy-to-use kalkulátory

Vytvoření automatizovaných procesů při řízení společnosti a produktovém managementu v MS Office nebo jiném statistickém softwaru. Vytvoření “user-friendly“ kalkulátorů pro jednoduché použití zaměstnanci a klienty společnosti. Součástí nabízené automatizace je:

 • Tvorba nástrojů umožňujících provádění datových analýz, statistických modelů nebo úpravy zdrojových dat.
 • Automatizace a propojení výpočetních procesů za účelem minimalizovat uživatelský zásah do procesu.
 • Tvorba automatizovaných reportů – tvorba reportů „na tlačítko“.
 • Tvorba nástrojů umožňujících automatické generování reportů ve formátu pdf, MS Office, html a dalších. 
 • V případě potřeby je součástí automatizace reportingu také analýza podkladových dat a návrh optimální prezentace výstupů v podobě grafů nebo tabulek. Zdroje dat mohou být dodány uživatelem, získány z databáze nebo z veřejně dostupných webových stránek.
Tvorba, zpracování a interpretace dotazníkových šetření 

Nabízíme kvantitativní analýzu statistického šetření zahrnující návrh způsobu realizace průzkumu, volbu nejvhodnější metody a následnou analýzu a interpretaci výsledků. Dále pro Vás rádi zajistíme konzultační činnost spojenou s metodologickým provedením statistického šetření a vhodnou vizualizací jeho výstupů.

Web scraping – dolování informací z internetových stránek

Tvorba nástrojů pro získávání dat z veřejně dostupných internetových stránek nebo veřejně dostupných databází.

Regionální analýzy a prognózy

Podnikům i veřejné správě nabízíme zpracování regionálních socio-ekonomických analýz a prognóz konstruovaných na míru pro konkrétního zadavatele. Pomůžeme jak podnikům s analýzou jejich produktivity a konkurenceschopnosti, tak národním i regionálním institucím při hodnocení dopadů různých podpůrných opatření. Využíváme širokou paletu socio-ekonomických ukazatelů, včetně vlastních experimentálních odhadů regionálních ukazatelů. 

Demografické analýzy a prognózy

Nabízíme modelování předpokládaného vývoje celkového počtu a věkové a pohlavní struktury obyvatelstva na daném územním celku při různých variantách vývoje úrovně porodnosti, úmrtnosti a migrace. Dále pak analýzy (vývoj porodnosti, úmrtnosti, migrace; vývoj ukazatelů týkajících se sňatečnosti a rozvodovosti, rodinného stavu, dojížďky, prostorového rozmístění obyvatelstva, trendů ve složení a charakteristice rodiny a domácnosti; analýzy bytového fondu; dynamiky obyvatel jak s ohledem na geografické rozmístění, tak strukturu dle vybraných socio-demograficko-ekonomických charakteristik) a od nich odvozené prognózy a studie včetně celkových studií komplexních.

Školení použití statistických programů a metod

Školení jsou určena profesionálům i studentům, kteří chtějí prohloubit své dovednosti v oblasti Business Intelligence a zvýšit celkovou produktivitu práce při zpracování, analýze, vizualizaci či prezentaci dat. Získané znalosti lze uplatnit zejména v oblasti finančních, marketingových, poradenských a výzkumných institucích, v oblasti státní a podnikové statistiky, a všude tam, kde je potřeba zpracovávat a prezentovat jakákoliv data. Námi nabízené kurzy je možné realizovat v online podobě, s našimi lektory v externích prostorách klienta, popř. v prostorách areálu VŠE v Praze. 

 • Kurzy použití statistických programů 

Nabízíme školení zaměřená na statistickou a datovou analýzu a vytvořená podle specifických přání klienta (MS Excel, VBA, R, Python, SPSS). 

 • Kurzy na využití statistických metod

Nabízíme možnost kurzů zaměřených na statistické metody analýzy dat dle individuálních potřeb klienta. Obsah kurzu je možné připravit dle aktuální potřeby a s využitím rozdílných statistických softwarů.

Reference

Práci s daty jsme usnadnili v těchto organizacích

Czech Tourism     

 

Analýzy

Nevhodná interpretace a použití indexu rizika v systému PES způsobí dlouhodobé a závažné ekonomické dopady

Praha, 14. prosince 2020 – Index rizika používaný ke stanovení stupně protiepidemického systému PES je jedním z nejsledovanějších statistických ukazatelů posledních týdnů. Podle tohoto indexu se totiž nastavuje většina opatření, která mají ve svém důsledku výrazné ekonomické a sociální dopady na podstatnou část obyvatel. S ohledem na závažnost těchto dopadů obyvatelé ČR očekávají, že takto zásadní index bude sestaven tak, aby co nejpřesněji sloužil svému účelu. Jak je to ale ve skutečnosti?

Níže najdete celé znění tiskové zprávy i Analytické poznámky k indikátoru rizika používaného ke stanovení stupně protiepidemického systému PES.

Náš tým

Náš tým je složený ze statistických expertů Fakulty informatiky a statistiky VŠE, kteří zaručují kvalitu zpracování a vyhodnocení dat s přesným využitím analytických metod na té nejvyšší úrovni.

Naši experti mají mnohaleté zkušenosti se statistickou analýzou a modelováním v rámci projektů propojených s praxí a zároveň zaručují kvalitu služeb díky dlouholeté zkušenosti jak v pedagogické, tak i výzkumné sféře.

Kontakt

Fakulta informatiky a statistiky
Vysoká škola ekonomická v Praze
Náměstí Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3

Ing. Tomáš Karel, Ph.D.
+420 723 324 708
tomas.karel@vse.cz

 

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: